Jeugdwelzijnsraad

 

De Jeugdwelzijnsraad (JWR) is een panel met jongeren tussen de 18 en 27 jaar die ervaring hebben met jeugdhulp.

Maar wat is nou zo’n ervaring? Ok, dat verschilt, maar het zijn allemaal unieke en persoonlijke belevingen die iemand heeft opgedaan en die niet overdraagbaar zijn. En weet je wat nou zo mooi is? Wanneer deze ervaringen met anderen worden gedeeld en in een breder perspectief worden geplaatst, ontstaat ervarings­kennis! Vanuit deze kennis geeft de JWR gevraagd en ongevraagd advies op actuele onderwerpen in de jeugdhulp. Met als doel om de beleids­ontwikkeling in de jeugdhulp te verbeteren.

Hieronder vind je een overzicht van de resultaten uit de diverse JWR-bijeenkomsten. Er zijn ook bijeenkomsten zonder inhoudelijk thema, daarom is de nummering niet doorlopend.

JWR#18 – Eenzaamheid

Op 22 juni 2020 kwam de JWR (online) bij elkaar om te praten over eenzaamheid. Deze bijeenkomst werd georganiseerd i.s.m. stichting Join Us die eenzame jongeren helpt. Door eenzaamheid preventief aan te pakken worden ernstige problemen voorkomen. Join Us verbindt jongeren aan welzijnsorganisaties én aan elkaar en helpt ze sociaal sterker te worden.

 

Join Us heeft een nieuwe website voor jongeren ontwikkeld: www.eenzamejongeren.com. Binnenkort komt er een onderdeel voor ouders en voor docenten bij. Join Us wil graag de adviezen van de JWR gebruiken om deze onderdelen te verbeteren en deze staan in de Infographic JWR #18 – Eenzaamheid.

JWR#16 – Bestaanszekerheid

In Tilburg groeien nog steeds veel kinderen op in armoede. En wie arm opgroeit heeft zelf ook een veel grotere kans om arm te blijven. Op 11 mei 2020 kwam de JWR online bij elkaar om te praten over het thema bestaanszekerheid. Op dit moment evalueert de gemeente de aanpak en zij willen breder gaan werken namelijk met een aanpak op alle leefgebieden. De jongeren van de JWR werden gevraagd naar hun ideeën over armoede en schulden en in de Infographic JWR #16 – Bestaanszekerheid lees je de adviezen.

JWR#13 – Meedenkers

Op 17 februari 2020 kwam de JWR bij elkaar om te praten over ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’. Iedereen heeft namelijk recht op een persoon die kan meehelpen bij het regelen van zorg en ondersteuning. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De gemeente Tilburg heeft het project ‘Meedenkers’ opgezet. Dat zijn vrijwilligers die na een speciale opleiding kunnen meedenken met inwoners, mee kunnen gaan naar gesprekken bij instanties en een luisterend oor kunnen zijn.

De JWR dacht mee over dit project. In de lees Infographic JWR #13 – Meedenkers je alle adviezen.

JWR#12 – Hulpverlening routes

Op 3 februari 2020 kwam de JWR bij elkaar om te praten over ‘hulpverlening routes’. Iedere jongere met een hulpvraag doorloopt namelijk zijn/haar eigen zoektocht naar de juiste hulp. Samen met hulporganisatie Sterk Huis wordt de vraag gesteld hoe de zoektocht naar de juiste hulp eruit ziet.

Gaan jongeren zelf op zoek? Zo ja, waar? Hoe is deze route voor de jongeren uit de JWR tot nu toe verlopen? Wat waren cruciale punten in die route? En wat zou de ideale route naar hulp dan zijn? In de Infographic JWR #12 – Hulpverlening routes lees je de adviezen.

JWR#9 – Scheiden

Op 2 december 2019 kwam de JWR bij elkaar om te praten over het thema scheiden. In de regio Hart van Brabant werken we met alle partijen samen om te kijken naar slimme en snelle oplossingen om de negatieve gevolgen bij kinderen en jongeren van gescheiden ouders, zo veel als mogelijk, te voorkomen. Dit start bij te vragen aan de jeugd hoe zij scheiden & uit elkaar gaan van ouders ervaren en welke ideeën zij hebben om de aanpak beter te maken. De adviezen van de JWR staan in de Infographic JWR #9 – Aanpak Scheidingen.

JWR#7 – Ieder kind voelt zich thuis op school

Op 24 november 2019 kwam de JWR bij elkaar om te praten over het derde thema uit het uitvoerings­programma Samen met de Jeugd: Ieder kind voelt zich thuis op school. In deze sessie zoomen we in op de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Bij sommige kinderen is er naast hun school veel jeugdhulp georganiseerd. Hoe gaat dat als je van school wisselt? Wat zijn de ervaringen van de JWR en hoe kunnen de zorg-professionals op de scholen signalen beter opvangen?

 

In de Infographic JWR #7 – Ieder kind voelt zich thuis op school lees je de adviezen.

JWR#6 – Snel op de juiste plek

Op 21 oktober 2019 kwam de JWR bij elkaar om te praten over de samenwerking tussen medisch en sociaal domein. Het streven is dat kinderen, jongeren en ouders als ze hulp vragen zo snel mogelijk geholpen worden. Verwijzing naar jeugdhulp gaat via (huis)artsen, de Toegang of via andere hulpverleners. Het is vaak lastig om te duiden waar welke hulpvraag thuis hoort. Zeker voor jongeren zelf. Om kinderen en jongeren zo snel mogelijk de best passende zorg en toekomst­ perspectief te bieden, is de samenwerking tussen beide domeinen erg belangrijk. Wat voor kijk hebben jongeren op deze samenwerking en welke aandachtspunten zien zij vanuit hun eigen ervaring? De adviezen van de JWR staan in Infographic JWR #6 – Snel op de juiste plek.

JWR#5 – Jongeren in Kwetsbare Positie

Op 16 september 2019 kwam de JWR bij elkaar om te praten over het project ‘Integrale aanpak Jongeren in Kwetsbare Positie 16-27 jaar’. Zo’n 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar ervaart verschillende knelpunten in de overgang naar volwassenheid. Op 10 oktober 2019 organiseerde de gemeente Tilburg in samenwerking met de VNG een regiobijeenkomst. In het voorbereidingsproces is de JWR gevraagd om mee te denken over thema’s als ‘de integrale voordeur’ en ‘support’. Hier de Infographic JWR #5 – Aanpak JiKP 16-27.

JWR #4 -Cliëntervaringsonderzoek

Op 9 september 2019 kwam de JWR bij elkaar om te praten over het Cliënervaringsonderzoek. Elke gemeente/regio is verplicht vanuit de wet om te onderzoeken hoe cliënten de hulpverlening hebben ervaren. In de regio Hart van Brabant wordt dit onderzoek uitgevoerd door iedereen per post een vragenlijst te sturen. De regiogemeenten willen graag weten hoe de jongeren hier naar kijken en welke ideeën zij hebben tot verbetering. In de Infographic JWR #4 – Cliëntervaringsonderzoek lees je de adviezen van de JWR.

JWR#2 – Wachttijden

Op 1 juli 2019 kwam de JWR bij elkaar om te praten over het eerste thema uit het uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd: Wegwerken Wachttijden. Het streven is dat kinderen, jongeren en ouders als ze hulp vragen zo snel mogelijk geholpen worden. In de regio Hart van Brabant werken we met alle partijen samen om te kijken naar slimme en snelle oplossingen zodat er op den duur geen wachttijden meer zijn.

In deze sessie deden 10 leden van de JWR mee en wilden we vooral te weten komen hoe jongeren hun wachttijd beleven. En wat kan de gemeente doen om daarbij te helpen? De Infographic JWR #2 – Wachttijden kun je hier openen.

Meer jongerenparticipatie?

Volg het jongerennetwerk #samenmetdejeugd

@samenmetdejeugd