Jongerennetwerk

Samen met de Jeugd

Wat maakt jongeren gelukkig?
Waar hebben zij zorgen over?
Welke ideeën hebben zij tot verbetering en vernieuwing? Vraag het de jongeren zelf!

Jongerenparticipatie 
in Hart van Brabant

Het Jongerennetwerk – Samen met de Jeugd is er voor iedereen die wil bijdragen aan de wereld van jongeren.
Jong en ouder. Doe je mee?!

Jongerennetwerk – Samen met de Jeugd betrekt, begrijpt en bereikt jongeren in regio Hart van Brabant bij het regionaal en lokaal beleid. Wij zijn een netwerk dat samen met jongeren, professionals, beleidsmakers en bestuurders een brug bouwt tussen jong en oud. Wij zijn aanjagers van jeugd- en jongerenparticipatie en creëren mogelijkheden tot inspraak, invloed en inspraak voor kinderen en jongeren van 12 tot en met 27 jaar. De jeugd heeft de toekomst!

Meedoen als jongere

Ben jij een jongere? Wil jij mee -denken, -praten, -beslissen in maatschappelijke onderwerpen als jeugdhulp, onderwijs, gezondheid, inclusie in jouw stad of dorp? Volg ons via insta voor de activiteiten of neem contact met ons op.

Hoe, wanneer, waar en wat het oplevert? Hier lees je het!

Meedoen als volwassene

Ben jij jeugd(hulp)professional, beleidsmaker, bestuurder of raadslid? Wil je weten wat er speelt in de levens van jongeren? En wil jij de stem van jongeren serieus nemen in jouw plannen die van invloed zijn op hun leven? Ga dan samen met ons de uitdaging aan en werk samen met jongeren!

Klik hier voor meer informatie en/of een verkennend gesprek.

Meer jongerenparticipatie?

Volg het jongerennetwerk #samenmetdejeugd

@samenmetdejeugd