Raad van Kinderen 2019

Raad van Kinderen 2019

In het schooljaar 2018-2019 is de Raad van Kinderen van start gegaan. In dit project van de Missing Chapter Foundation worden kinderen van groep 7 gevraagd om mee te denken over thema’s. De stem van kinderen is belangrijk omdat ze er recht op hebben en omdat hun creatieve denkkracht beslissingen beter maakt. De Missing Chapter foundation agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren gelijkwaardige dialoog tussen generaties.

 

De projectgroep Tilburg die de Raad van Kinderen mogelijk maakt bestaat uit:

• Gemeente Tilburg
• Bibliotheek Midden-Brabant
• SMO-Traverse
• Jongerennetwerk – Samen met de Jeugd • Wonen Breburg
• Sterk Huis
• R-Newt Kids
• Zorgbelang Brabant

 

Samen met deze partners hebben we de kinderen en de juf van groep 7 van Basisschool de Stappen laten meedenken, meepraten en meedoen aan het thema ‘wonen doe je thuis’. De centrale vraag van dit onderzoek luidde:

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen een goed thuis hebben?

 

Tijdens de dialoogsessie presenteerden de kinderen hun adviezen en inzichten en gingen hierover met Projectgroep Tilburg in gesprek. Door meer partijen te betrekken bij dit vraagstuk en zo het eigenaarschap groter te maken, hoopt de projectgroep meer impact te maken met de uiteindelijke adviezen en inzichten van kinderen. Meedoen met de Raad van Kinderen is niet vrijblijvend! De verschillende organisaties investeren hun tijd en commitment en dienen waar mogelijk de adviezen op te volgen en in ieder geval terug te koppelen wat ze ermee gaan of kunnen doen.

 

Hier kun je de infographic van de uitkomst van de Raad van Kinderen 2019 vinden!