Adviesvangers

Adviesvangers zijn jongeren die getraind zijn in een peer-to-peer-brainstorm-methode van Kuseema. Zij geven jongeren inspraak op beleid dat hen raakt.

Op basis van een thema, vraag of dilemma van een gemeente of jeugdhulpinstelling zoeken de aanjagers van het Jongerennetwerk – Samen met de Jeugd naar een groep jongeren die adviezen kunnen geven. Tijdens een brainstormsessie worden deze jongeren uitgedaagd om de beste adviezen uit zichzelf te halen. Via de adviesvangers-methode (een soort trechter) worden alle ideeën gegroepeerd en geprioriteerd. De uitkomsten zijn een aantal (samengestelde) top-adviezen. In het laatste deel van de adviesvangers-sessie worden deze in concrete voorstellen omgezet.

Behandelde onderwerpen

  • Rechten en plichten als je 18 wordt
  • Verborgen Armoede
  • Onderwijsvisie
  • Sport & Bewegen
  • Jongerenparticipatie Online
  • Inspraak, Invloed & Initiatief

#Adviesvangers

Wil jij adviesvanger worden?
Geef je op via ons contactformulier.

Meer jongerenparticipatie?

Volg het jongerennetwerk #samenmetdejeugd

@samenmetdejeugd